ΠΙΤΣΙΑΣ Α.Ε - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ


Ισολογισμός 2014

 

Ισολογισμός 2015

 


Ισολογισμός 2016

 


Ισολογισμός 2017

 


Κ. & Π. ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε.


Ισολογισμός 2015

 

Ισολογισμός 2016

 


3ης Σεπτεμβρίου Οδός Κατερίνης - Παραλίας
T: (0030) 2351061050-51
E: info@pitsias.eu